18 Mar

Badania leakrskie!

20 marca 2018 r. (wtorek) na godzinę 18:30 zaplanowane są badania lekarskie seniorów (A-Klasa i B-Klasa).